Harmoniserat inkomstbegrepp – Möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringarna, SOU 2012:47

Delbetänkandet innehåller i huvudsak två förslag.

Publicerad: Fredag 30 nov 2012

Nyckelord:
Socialförsäkringar

För det första ett förslag om harmoniserat inkomstbegrepp. För det andra ett förslag om vilka månadsuppgifter som bör insamlas för att kunna använda förslaget om inkomstbegrepp och för att stödja den ännu så länge i huvudsak tänkta socialförsäkring som utredningen på sikt kommer att föreslå.