ILO:s konvention och rekommendation rörande Domestic workers

Att på olika sätt främja anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare är angeläget.

Publicerad: Torsdag 1 mar 2012

Nyckelord:
Arbetsrätt,
Internationellt

Saco vill i likhet med LO peka på vikten av en god information om anställdas rättigheter,