Kommissionens förslag till dataskyddsdirektiv för de brottsbekämpande myndigheterna (KOM (2012) 10 Slutlig)

Saco anser att det är viktigt med en rättssäker hantering och ett starkt integritetsskydd beträffande de personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna behandlar.

Publicerad: Torsdag 29 mar 2012

Nyckelord:
Arbetsrätt

Saco pekar samtidigt behovet av en reglering beträffande arbetsgivares krav på arbetssökande och arbetstagare att visa upp utdrag ur belastningsregistret som visar att de inte begått några lagöverträdelser.