Myndighetschefers villkor (SOU 2011:81)

Saco har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet om myndighetschefers villkor.

Publicerad: Fredag 27 apr 2012

Nyckelord:
Arbetsrätt

Saco har drivit kravet på en reformering av utnämningsmakten, i syfte att bättra urvalet vid tillsättningar av myndighetschefer och för att få en större öppenhet, och är huvudsakligen positiv till de förändringar i anställningsförfarandet som skett under de senaste åren.