Nystartszoner (SOU 2012:50)

I betänkandet föreslås att ett system med skattelättnader för företag ska införas i stadsdelar med utbrett utanförskap, så kallade nystartszoner.

Publicerad: Måndag 12 nov 2012

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Integration

Skattelättnaden avser allmän löneavgift samt arbetsgivaravgifter respektive egenavgifter utom ålderspensionsavgiften. Skattelättnaden ska vara fullständig under fem år och till hälften under ytterligare två år. Lättnaden begränsas av ett bruttolönetak knutet till inkomstbasbeloppet.