På jakt efter den goda affären

Med sin översyn av regelverk och problem för offentlig upphandling vill Upphandlingsutredningen få synpunkter på vilka av alla frågor som tas upp av utredningen som den ska arbeta vidare med.

Publicerad: Onsdag 1 feb 2012

Nyckelord:
Arbetsrätt

Saco anser dock att man bör vara försiktig med att lägga in nya och fler målsättningar i den offentliga upphandlingen. Den är komplicerad redan som den är.

Saco understryker vikten av hög upphandlingskompetens och förfrågningsunderlagets betydelse. Beträffande ILO:s konvention nr 94 anser Saco i likhet med utredningen att frågan om en eventuell ratifikation av ILO-konvention 94 ligger utanför utredningens uppdrag.