Sänkta trösklar - högt i tak (SOU 2012:31)

Sammanfattningsvis delar Saco i mångt och mycket utredningens utgångspunkter och ansatser. Saco välkomnar förslaget om att förenkla regelverket för lönestöden till två varianter – lönestöd för utveckling respektive trygghet.

Publicerad: Måndag 15 okt 2012

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Vi delar uppfattningen att taket för lönestöden behöver höjas och indexeras men är tveksam till om de föreslagna förändringarna är tillräckliga. Saco ser det som en brist att det saknas tillräckliga konsekvensbeskrivningar av förslagen, särskilt beträffande effekterna av de förslag som rör Samhall AB.

Kontaktpersoner

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33