Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet

Saco har givits möjlighet att inkomma med remissvar angående utredningen Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1).

Publicerad: Måndag 27 feb 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Sacos synpunkter i sammanfattning:

Ekonomiska ramar

Saco anser ej att det föreligger något uppenbart behov att spara utöver de möjliga ekonomiska stordriftsfördelar som kan bli en konsekvens av sammangåendet. Vi avstyrker de föreslagna nerdragningarna rörande bland annat granskningsavdelningen och informationsavdelningarna. Vi avstyrker utredningens förslag att ej överföra uppdraget om omvärldsbevakning till någon av de nya myndigheterna.

Styrning av den nya myndigheten för högskoleservice och internationellt samarbete

Den föreslagna styrelsekonstruktionen för den nya servicemyndigheten undergräver kravet på opartiskhet på ett principiellt plan som i sak inte är förenligt med en nationell och oberoende studieinformation. Det kan mycket väl uppstå en intressekonflikt mellan lärosatsens intresse och de sökandes. Att överföra denna motsättning till den nya myndigheten är ett misstag. Saco avstyrker därför utredningens förslag för styrning av den nya myndigheten för högskoleservice och internationellt samarbete.