Antagning av studieavgiftsskyldiga studenter

Saco har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian ”Antagning av studieavgiftsskyldiga studenter”. Den föreslår möjligheter till separat antagning av studenter som betalar studieavgifter. Saco ställer sig inte bakom förslaget.

Publicerad: Måndag 12 aug 2013

Senast uppdaterad: Tisdag 23 sep 2014

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Huvudskälet till det är att förslaget öppnar för ett tudelat system av högskoleutbildning. Det uppstår bland annat genom att högskolan ges möjligheten att anta avgiftsbetalande studenter utöver det antal studenter som högskolan får ersättning för.

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35