Åtgärder för ett längre arbetsliv SOU 2013:25

I Pensionsåldersutredningen slutbetänkande – Åtgärder för ett längre arbetsliv SOU 2013:25 - föreslås ett brett paket av åtgärder för att skapa förutsättningar och incitament till en höjd faktisk utträdesålder från arbetsmarknaden.

Publicerad: Fredag 30 aug 2013

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Utredningen menar att trots ökad medellivslängd, pensionsreformen på 90-talet, generösa skatteregler och stora informationssatsningar har effekterna på arbetad tid bland äldre och på utträdesåldern från arbetslivet varit blygsamma.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39