Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. (Ds 2013:59)

I promemorian föreslås nya uppföljningsåtgärder för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd vilka i stort motsvarar de som trädde i kraft inom arbetslöshetsförsäkringen den 1 september 2013.

Publicerad: Fredag 6 dec 2013

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Förslagen innebär att det blir möjligt att varna och stänga av den arbetssökande från rätt till ersättning under begränsade perioder. Grunderna för åtgärd föreslås i huvudsak bli desamma som inom försäkringen det vill säga i huvudsak att programdeltagaren utan godtagbart skäl inte är tillräckligt aktiv i sitt arbetssökande eller inte tar tillvara på uppkomna möjligheter att ta sig ur arbetslösheten.