Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken (Ds 2013:37)

I betänkandet konstateras att en tydlig struktur och en sammanhållen uppföljning av jämställdhetspolitiken på nationell nivå saknas i dagsläget.

Publicerad: Måndag 12 aug 2013

Senast uppdaterad: Tisdag 23 sep 2014

Nyckelord:
Jämställdhet

Saco vill inledningsvis betona vikten av att identifiera och synliggöra såväl positiva som negativa tendenser i utvecklingen mot ett jämställt samhälle och en jämställd arbetsmarknad. Saco bejakar därför att en struktur för och kontinuitet i uppföljningsarbetet inrättas. Detta är inte minst viktigt för att skapa kännedom om och förtroende för uppföljningarna.