Europeiska kommissionens förslag till direktiv om skyddet för företagshemligheter (KOM(2013) 813 slutlig)

Saco har, i samband med kommissionens öppna konsultation om skyddet för företagshemligheter i ett yttrande till Justitiedepartementet (Ju2012/7400/L1), utvecklat vår syn på en EU-reglering. Saco har i grunden samma ståndpunkt nu som då.

Publicerad: Fredag 13 dec 2013

Nyckelord:
Arbetsrätt

Saco har förståelse för att en EU-reglering skulle kunna underlätta för företagen. Det gäller särskilt för de företag som har gränsöverskridande verksamhet. Saco anser dock att en harmonisering av skyddet för företagshemligheter skulle vara problematisk. Saco motsätter sig därför i dagsläget ett direktiv om skydd för företagshemligheter.