Finansdepartementets promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014

Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över Finansdepartementets promemoria ” Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014”.

Publicerad: Tisdag 30 apr 2013

Nyckelord:
Skatter

Saco välkomnar förslaget om ändringar i 7 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229). Det är angeläget att öppna möjligheter för omställning även utan föregående varsel om uppsägning. Frågan är emellertid om förslaget att "lämna understöd vid utbildning" är tillräckligt.