Förstärkt försäkringsskydd, Livförsäkringsutredningens slutbetänkande SOU 2012:64

Saco har som remissinstans tagit del av Livförsäkringsutredningens slutbetänkande Förstärkt försäkringsskydd, SOU 2012:64.

Publicerad: Fredag 1 mar 2013

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco avstyrker utredningens förslag avseende flytträtt, reglering av flyttkostnader, överskotthantering, kapitalförsörjning för ömsesidiga livförsäkringsbolag och ombildning.