Förstärkt nedsättning av egenavgifter (promemoria från Skatte och tullavdelningen, augusti 2013)

Saco ställer sig inte bakom förslaget om en förstärkt nedsättning av egenavgifterna genom ett förhöjt avdrag vid avgiftsberäkningen för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.

Publicerad: Onsdag 18 sep 2013

Nyckelord:
Skatter

Saco har uppfattningen att det är positivt att skatten på arbete sänks men menar att det i så fall är bättre med en generell skattesänkning snarare än införande av avdrag och reduktioner.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73