Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön (Ds 2012:57)

Förslagen i promemorian syftar till att egenföretagare, liksom arbetstagare, ska omfattas av rätten till graviditetspenning på grund av risker i arbetsmiljön.

Publicerad: Måndag 4 mar 2013

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Med egenföretagare avses i detta sammanhang personer som bedriver egen verksamhet genom t.ex. enskild firma eller handelsbolag.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39