Skatteincitament för forskning och utveckling (SOU:2012:66)

Saco delar uppfattningen att forskning och utveckling (FoU) i Sverige ska ha goda ekonomiska förutsättningar och hög konkurrenskraft internationellt, men avstyrker ändå utredningens förslag.

Publicerad: Måndag 7 jan 2013

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco anser att de positiva effekterna av skattesubvention av FoU i form av möjliga positiva externa effekter och potentiellt förbättrad arbetsmarknad för forskare inte överväger de förväntade negativa effekterna för samhället i stort.