Skriftlig bekräftelse av vissa telefonavtal Ds:2013:25

Promemorian behandlar frågeställningen om skriftlig bekräftelse bör krävas, i syfte att stärka konsumentskyddet, när avtal sluts i telefon om förvaltnings- och rådgivningstjänster beträffande premiepensioner.

Publicerad: Onsdag 12 jun 2013

Nyckelord:
Socialförsäkringar

I promemorian diskuteras även frågan om ett motsvarande formkrav också bör gälla vid andra telefonavtal än sådana som rör premiepensioner.

Kontaktpersoner

Anna Odhner, Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar
anna.odhner@saco.se

08-613 48 44