Synpunkter om skyddet för företagshemligheter på EU-nivå med anledning av Europeiska kommissionens öppna konsultation

Sacos synpunkter om skyddet för företagshemligheter på EU-nivå med anledning av Europeiska kommissionens öppna konsultation (Ju2012/7406/L1).

Publicerad: Måndag 11 feb 2013

Nyckelord:
Internationellt

Saco avvisar ett förslag från Kommissionen om att reglera skyddet för företagshemligheter på EU-nivå. I sitt yttrande till justitiedepartementet medger Saco vikten av ett effektivt skydd för företagshemligheter och fördelen med gränsöverskridande reglering. Dock anser Saco att en harmonisering riskerar att påverka bl.a. yttrandefrihet och arbetsrätt, som lagen om skydd för företagshemligheter samverkar med i Sverige. En harmonisering skulle också minska den flexibilitet i regelverket som behövs för att kunna branschanpassa det.