Vägval för premiepensionen, Ds 2013:35

Saco har tagit del av Finansdepartementets promemoria ”Vägval för premiepensionen”, Ds 2013:35.

Publicerad: Måndag 9 sep 2013

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Finansdepartementets promemoria konstaterar att premiepensionen sedan införandet i resultat visserligen överträffat inkomstpensionen avseende avkastning, men att det samtidigt finns informations-, kostnads-, och effektivitetsproblem som behöver åtgärdas.

Kontaktpersoner

Anna Odhner, Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar
anna.odhner@saco.se

08-613 48 44