Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen Ds 2013:20

Skrivelsen innehåller lagförslag kopplade till trepartssamtalen. Regeringen föreslår en modell för ett statligt stöd till yrkesintroduktionsanställningar samt ett förslag att avskaffa av den arbetslöshetsavgift som arbetslöshetskassorna betalar till staten.

Publicerad: Torsdag 18 apr 2013

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Den exakta utformningen av stödet till yrkesintroduktionsanställningar kommer att preciseras i samband med den beredningsprocess som sker när stödet anmäls till EU-kommissionen.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39