Vissa regelförenklingsfrågor inom socialförsäkringsområdet m.m. S2013/2222/SF

Publicerad: Tisdag 23 apr 2013

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39