Yttrande över remiss: Förslag till direktiv om forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete

Saco har beretts tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens förslag till direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för bland annat forskning och studier. De sammanslagna direktiven syftar bland annat till att göra det mer attraktivt för akademiker att studera och forska i något EU-medlemsland, att röra sig mellan olika medlemsstater och att stanna kvar i EU för att arbeta. Saco gläds åt denna ambition. Den gör det lättare för akademiker att stanna i EU efter avslutade studier och forskning, vilket underlättar kompetensförstärkningen i Europa.

Publicerad: Fredag 3 maj 2013

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco vill dock poängtera vikten av att stödja invandrade akademiker i att etablera sig i sitt nya land, både på arbetsmarknaden och i samhället. Det är viktigt att tredjelandsmedborgare som vill etablera sig i Europa efter studier eller forskning har goda möjligheter att finna eller skapa arbete i rätt bransch, på rätt kompetensnivå. Annars riskerar både dessa högkvalificerade akademiker och Europa att viktig kompetens inte kommer till användning. Att matchningen på arbetsmarknaden och information om samhällets organisering fungerar väl är därför särskilt angeläget.