Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57)

Att arbetskraftsinvandrare får löner, försäkringar och villkor i överensstämmelse med svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen är en förutsättning för arbetstillstånd.

Publicerad: Måndag 10 feb 2014

Nyckelord:
Integration

Nuvarande lagstiftning ställer dock inga krav på de faktiska anställningsvillkoren och efterkontroll saknas i princip. I departementspromemorian lämnas ett antal förslag på åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.