En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Saco har idag lämnat ett remissvar på utredningen om en ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57). Saco ställer sig positiv till utredningens förslag om att införa en självständig sektorreglering för svenska företag som tillhandahåller tjänstepensionsförmåner som har sin grund i överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Publicerad: Fredag 19 dec 2014

Senast uppdaterad: Fredag 19 dec 2014

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco är dock mycket tveksamma till utredningens förslag att införa nya och högre solvenskrav på tjänstepensionsföretagen än vad minimikraven i EU:s tjänstepensionsdirektiv anger. Frågan om hur solvensregleringen bör utformas för denna typ av verksamhet med långa åtaganden behöver utredas mer och ny EU-lagstiftning är att vänta på området.

Kontaktpersoner

Anna Odhner, Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar
anna.odhner@saco.se

08-613 48 44