Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures-nätverket) m.m.

Saco har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på och kommentarer till förordningsförslaget angående Eures-nätverket

Publicerad: Torsdag 6 mar 2014

Nyckelord:
Internationellt

Saco har inga väsentliga invändningar mot förslaget. Vår uppfattning är att rörlighet på arbetsmarknaden generellt sett är viktig, och alldeles särskilt för Europas återhämtning från den ekonomiska krisen.