Förtydliganden och förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket (Ds 2014:29)

I promemorian presenteras ett antal förslag till förtydliganden och förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket.

Publicerad: Fredag 31 okt 2014

Senast uppdaterad: Fredag 31 okt 2014

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Syftet är att förbättra och förenkla befintligt regelverk genom att exempelvis se över begreppsanvändning, samla bestämmelser som är gemensamma i en författning och ta bort bestämmelser som inte längre tillämpas.