Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Saco är positiva till införandet av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Dock innehåller det föreliggande förslaget en del problem. Till exempel är det svårt att inordna grundskolan i NQF/EQF. Det är också problematiskt att utbildningar på gymnasienivå tycks inordnade efter sin längd och inte efter sitt innehåll. Det kan också vara svårt att formulera och tolka de olika nivåernas beskrivningar av kunskaper, färdigheter och kompetenser på ett entydigt sätt.

Publicerad: Fredag 24 okt 2014

Senast uppdaterad: Fredag 24 okt 2014

Nyckelord:
Utbildning & forskning

I förslaget anges att nivå åtta bör förbehållas kvalifikationer på forskarnivå. Saco motsätter sig detta och anser att samtliga åtta nivåer bör vara öppna för alla typer av kvalifikationer.

Kontaktpersoner

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65