Promemorian Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta (Fi2013/3961)

I promemorian föreslås att nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för unga förändras.

Publicerad: Onsdag 8 jan 2014

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Sedan den 1 januari 2009 uppgår socialavgifterna till 15,49 procent av lönen för ungdomar i åldern 15-25 år medan de för åldergruppen 26-64 år uppgår till 31,42 procent. Enligt förslaget förstärks nedsättningen för åldersgruppen 15-22 år genom att avgifterna sänks så att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas.