Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48)

Saco välkomnar utredningens förslag att det ska det vara förbjudet för arbetsgivare att begära utdrag ur belastningsregistret från arbetssökande och anställda, om det saknas författningsstöd.

Publicerad: Torsdag 6 nov 2014

Senast uppdaterad: Torsdag 6 nov 2014

Nyckelord:
Arbetsrätt

En person som gjort sig skyldig till brott och som sedan avtjänat sitt straff ska kunna återanpassa sig i samhället och kunna försörja sig. En arbetssökande ska alltid i första hand bli bedömd utifrån kompetens och meriter, vilket inte blir fallet om en arbetssökande sorteras bort vid en rekrytering enbart på grund av ett brottsligt förflutet.