Stärkt konsument skydd vid försäkringsförmedling Ds:2014:22

Frågan om provision vid försäkringsförmedling har debatterats under en period. I juni i år presenterade finansdepartementet ett förslag på förstärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling.

Publicerad: Fredag 26 sep 2014

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco välkomnar i stort de förslag som presenteras men är tveksam till att de begränsningar av provision från tredje part är tillräckligt kraftfulla för att komma till rätta med de intressekonflikter som finns idag. Läs Sacos hela remissvar.

Kontaktpersoner

Anna Odhner, Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar
anna.odhner@saco.se

08-613 48 44