Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79)

Under senare tid har allt fler offentligt finansierade verksamheter övergått till privat regi. Det är viktigt att anställda i dessa verksamheter har samma skydd mot repressalier som i offentlig sektor när det gäller möjligheter att påtala förhållanden som behöver komma till allmänhetens kännedom.

Publicerad: Torsdag 8 maj 2014

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Saco menar att utredningens förslag ger en bra grund för en väl fungerande yttrandefrihet som förbättrar möjligheterna till insyn i hur skattemedel används och även stärker brukarnas ställning.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39