Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Utredningen lämnar ett stort antal förslag som syftar till att öka valfriheten, flexibiliteten och individanpassningen inom utbildning i svenska för invandrare (sfi). Saco är positiv till målsättningen och flera av utredningens förslag.

Publicerad: Torsdag 13 mar 2014

Nyckelord:
Integration

Utredningens successivt utökade uppdrag har dock gjort förslagen och dess effekter svåröverskådliga. Därutöver har många viktiga frågor för en väl fungerande sfi lämnats utanför utredningens uppdrag. Saco avråder mot bakgrund av detta från att införa ett obligatoriskt valfrihetssystem på nationell nivå.