Synpunkter på kommissionens förslag till direktiv om ändringar i direktivet om aktieägarnas rättigheter (KOM(2014) 213 slutlig)

Saco har blivit inbjuden att lämna synpunkter på kommissionens ändringsförslag till direktiv om aktieägarnas rättigheter.

Publicerad: Lördag 24 maj 2014

Nyckelord:
Arbetsrätt

Saco väljer att endast lämna synpunkter i den del av förslaget som rör aktieägares inflytande över löner/ersättningar.