Synpunkter på kommissionens förslag till direktiv om enmansbolag (KOM(2014) 214 slutlig) del 2

Direktivet syftar i korthet till att göra det möjligt att grunda ett enmansbolag (SUP) på ett enklare sätt än idag – till exempel föreslås minimikapitalet att endast utgöra 1 (en) euro.

Publicerad: Onsdag 28 maj 2014

Nyckelord:
Internationellt

Alla medlemsstater ska vara skyldiga att möjliggöra denna bolagsform. Något krav på att det skall föreligga någon gränsöverskridande verksamhet föreligger inte.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39