Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015

Saco kommenterar i detta remissvar regeringens förslag om att trappa ned jobbskatteavdraget och den begränsade höjningen av den nedre brytpunkten för statlig inkomstskatt. Saco avstyrker bägge förslagen. Saco efterlyser också en allmän översyn av hela skattesystemet.

Publicerad: Fredag 24 okt 2014

Senast uppdaterad: Fredag 24 okt 2014

Nyckelord:
Skatter