Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Saco tillstyrker att en ny lagstiftning föreslås, och att den omfattar alla arbetstagare.

Publicerad: Fredag 31 okt 2014

Senast uppdaterad: Fredag 31 okt 2014

Nyckelord:
Arbetsrätt

Utredningen har på ett förtjänstfullt sätt redovisat behovet av att stärka arbetstagarnas skydd när de slår larm. Det är viktigt att missförhållanden kommer fram, och anställda har ofta bra inblick i hur verksamheter bedrivs.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39