Ändrade förutsättningar i valfrihetssystemet för etableringslotsar

Saco tillstyrker att Arbetsförmedlingen inte ska vara skyldig att tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem för etableringslotsar.

Publicerad: Måndag 16 mar 2015

Senast uppdaterad: Måndag 16 mar 2015

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Saco betraktar dock förslaget som en tillfällig lösning och utgår ifrån att regeringen återkommer med en gedigen konsekvensanalys och ytterligare förslag.