Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas

Vårdnadsbidraget motverkar värden som Saco sätter högt.

Publicerad: Tisdag 30 jun 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 30 jun 2015

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Det gäller framför allt att det har en negativ inverkan på arbetsutbudet och att det motverkar en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmark­naden vad gäller till exempel löne- och karriärutveckling.