Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har arbetat i nästan fem år med ett mycket brett uppdrag; att se över de allmänna försäkringarna för sjukdom och arbetslöshet.

Publicerad: Tisdag 18 aug 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 18 aug 2015

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Utredningen har resulterat i många sidor som har förtjänster som kunskapsunderlag, men som ger ett magert resultat med tanke på kommittédirektiven. De övergripande reformfrågorna är tämligen styvmoderligt behandlade.  Saco anser att ett väl fungerande socialförsäkringssystem är en nödvändighet för ekonomisk tillväxt i samhället.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39