Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Saco anser att förslaget om en kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen är bra, men otillräckligt.

Publicerad: Fredag 18 dec 2015

Senast uppdaterad: Fredag 18 dec 2015

Nyckelord:
Utbildning & forskning

För att verkligen kunna bidra till att lösa den akuta lärarkrisen måste satsningen vidgas till att inkludera akademiker inom de naturvetenskapliga ämnena, samt matematik och teknik, även utan forskarexamen.