Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande, (Fi2015/481)

Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian - Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande - från januari 2015.

Publicerad: Måndag 23 mar 2015

Senast uppdaterad: Måndag 23 mar 2015

Nyckelord:
Socialförsäkringar

I promemorian förslås det andra steget i att helt avskaffa avdragsrätten för premier till privata pensionsförsäkringar och inbetalningar till pensionssparkonton från och med januari 2016. Den 1 januari 2015 sänktes rätten till avdrag från 12 000 kr till 1 800 kr per år.

Kontaktpersoner

Anna Odhner, Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar
anna.odhner@saco.se

08-613 48 44