Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I (SOU 2015:13) samt Del II (SOU 2015:38)

Saco tillstyrker i huvudsak utredningens förslag i delbetänkandet (SOU 2015:13), som genomför tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet.

Publicerad: Måndag 1 jun 2015

Senast uppdaterad: Måndag 1 jun 2015

Nyckelord:
Arbetsrätt

Saco avstyrker utredningens förslag (i SOU 2015:38) att införa en skyldighet för fackförbund att anmäla en kontaktperson samt att alla branschavtal ska göras om till utstationeringsavtal och lämnas in till Arbetsmiljöverket, oaktat om ett fackförbund har för avsikt att kräva avtal och oavsett om utstationering förkommer inom branschen eller inte. Utredningens förslag att införa ett entreprenörsansvar är huvudsakligen bra. En viktig invändning är dock att de krav som ställs för att en arbetstagare ska kunna vända sig till en entreprenör är för långtgående.

15rem22.pdf

15rem42.pdf