Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Saco anser att villkor som motsvarar kollektivavtal bör gälla för arbete som utförs inom ramen för en offentlig upphandling.

Publicerad: Tisdag 27 okt 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 27 okt 2015

Nyckelord:
Arbetsrätt

Sammantaget kommer dock Saco till slutsatsen att utredningens föreslagna modell inte leder till förbättrade villkor för Sacoförbundens medlemmar, den riskerar att lönenivåer pressas nedåt samt innebär ett allvarligt ingrepp i kollektivavtalsmodellen och parternas autonomi.