Yttrande över promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning U2015/1626/UH

Saco välkomnar att systemet för kvalitetsutvärdering av högre utbildning ses över.

Publicerad: Fredag 8 maj 2015

Senast uppdaterad: Fredag 8 maj 2015

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Eftersom promemorian presenterar ett ramförslag, ser vi fram emot att få delta i en konstruktiv dialog i utvecklingen av systemet.