Yttrande över remiss: Högre utbildning under tjugo år, SOU 2015:70

Saco har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen om högskolans utbildningsutbud.

Publicerad: Tisdag 10 nov 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 10 nov 2015

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco anser att en översyn av utbildningsutbudet i termer av hur utbudet påverkar kvaliteten vore önskvärt och beklagar att utredningen lämnade en så viktig fråga därhän.