Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn (Ds 2016:21)

Saco har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn. Saco avgränsar sitt yttrande till de förslag som gäller sysselsättning för asylsökande.

Publicerad: Fredag 12 aug 2016

Senast uppdaterad: Fredag 12 aug 2016

Nyckelord:
Integration

Saco delar bedömningen att Migrationsverkets
uppdrag och ansvar bör renodlas och tydliggöras. Saco tillstyrker därför att
Migrationsverkets ansvar enligt LMA för att ge asylsökande sysselsättning ska
upphöra.