Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15)

Saco är tveksam till nyttan med en ratifikation av ILO:s konvention 94 om arbetsklausuler vid upphandling.

Publicerad: Onsdag 2 nov 2016

Senast uppdaterad: Onsdag 2 nov 2016

Nyckelord:
Arbetsrätt

Vi vill samtidigt peka på att de oklarheter och begränsningar som kan följa av en ratificering kan bli problematiska i relation till det svenska kollektivavtalssystemet.