Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 (Fi2016/00350/S1)

Saco avstyrker förslaget om begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Saco efterlyser en samlad översyn av hela skattesystemet.

Publicerad: Onsdag 23 mar 2016

Senast uppdaterad: Onsdag 23 mar 2016

Nyckelord:
Skatter